Kawa wraca do szkół ?

Od dłuższego czasu jest przygotowane i podpisane przez Ministra Zdrowia rozporządzenie, zmieniające nieco rygorystyczne zapisy ograniczające sprzedaż na terenie szkoły wielu produktów w tym KAWY. Nowe rozporządzenie ma dopuszczać gorące … Sprawdź szczegóły

Oznaczenie GDA na produktach

  GDA – jest to % oznaczenie ważnych składników odżywczych w produktach spożywczych, w oparciu o dzienne zapotrzebowanie w przypadku dorosłej kobiety o przeciętnej budowie ciała. Ułatwia w prosty sposób … Sprawdź szczegóły

autopoprawki do projektu PSL – Jan Bury

Autopoprawki Posła Jana Burego do projektu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych technikum oraz liceum podlegających pod Gminy link do autopoprawek PSL

Zarządzenie BiP m st. Warszawy 6244/2014

    Zarządzenie Prezydent Miasta W-wa w sprawie żywienia w szkołach podlegających pod Gminy, nr 6244/2014 z dnia 27/06/2014, przedstawiające zalecenia dotyczące sprzedawanych na terenie szkół produktów. link do treści … Sprawdź szczegóły