Z uwagi na opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia >> treść do pobrania << uległy zmianie niektóre rygorystyczne zapisy dotyczące dopuszczonych do sprzedaży w szkole produktów.

Dopuszczono miedzy innymi :
– czekolada gorzka o zawartości minimum 70% miazgi kakaowej;
– bez cukrowe gumy do żucia;

Produkty które spełniają treść rozporządzenia dyrektywy unijnej (WE) nr 1333/2008 oraz nie przekraczają :
1) 15 g cukru w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia, a w przypadku produktów mlecznych, o których mowa
w ust. 1 pkt 7, nie więcej niż 13,5 g cukru w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia;
2) 10 g tłuszczu w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia;
3) 0,4 g sodu/ 1 g soli w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia, a w przypadku pieczywa półcukierniczego i cukierniczego
nie więcej niż 0,45 g sodu/ 1,2 g soli w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia.