Treść projektu zmiany ustawy o żywieniu na terenie szkół złożony do Sejmu w 2012 roku, przewiduje zakaz sprzedaży śmieciowego jedzenia na terenie szkół państwowych do których uczęszczają dzieci i młodzież nie pełnoletnia.

treść projektu ustawy