Minister Zdrowia w dniu 26.08.2015 podpisał projekt rygorystycznego rozporządzenia który obowiązuje od dnia 01.09.2015 ograniczając lub likwidując z wielu szkół dostęp do przekąsek oraz napojów.

Treść podpisanego oryginalnego dokumentu dostępna pod linkiem :

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpień 2015 – w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach