Autopoprawki Posła Jana Burego do projektu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych technikum oraz liceum podlegających pod Gminy

link do autopoprawek PSL