Niektóre produkty jakie oferujemy dzieciom i młodzieży szkolnej w automatach ze zdrową żywnością, instalowanych na terenie szkół Warszawskich, zgodnie z zaleceniami opublikowanymi w BiP 6244/2014 przez  Prezydent m. st. Warszawa.